Mmmm..... cookies...

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den, der har det daglige ansvar for ejendommens økonomi og derudover påse, at der er god ro og orden i afdelingen. Pligten til at sørge for god orden i afdelingen handler dels om, at afdelingen fremtræder i den pasningstilstand, som i fællesskab er vedtaget og dels om overholdelse af afdelingens husorden.

Hvis afdelingsbestyrelsen modtager klager over naboer, varmemester eller gårdmænd, skal disse klager sendes til regionskontoret, som så foretager det videre fornødne.

Afdelingsbestyrelsen skal som hovedregel ikke selv påtage sig rollen som konfliktløser i boligafdelingen, medmindre det vurderes, at konflikten kan løses i mindelighed. Afdelingsbestyrelsen skal råde og vejlede - ikke optræde som autoritær politimyndighed. 

For at få medindflydelse er det således vigtigt at møde op til vores årlige obligatoriske afdelingsmøde.