Mmmm..... cookies...

Naboklager

Retningslinier for klager over andre beboere

Du/ I taler først med den/ de person(er), som giver anledning til en klage.
Hjælper det ikke, skal du/ I sende en skriftlig klage til afdelingskontoret. (bestyrelsen)
Vi modtager din skriftlige klage, vurderer om den er berettiget på et bestyrelsesmøde og kontakter vedkommende, hvis det er tilfældet. 
Hjælper denne henvendelse ikke, beder vi Lejerbo om at skrive til den pågældende person.
Hjælper dette heller ikke, træder det retslige system i funktion, og klagesagen fremsendes til Beboerklagenævnet/Boligretten.
BEMÆRK:
Der skal altid være underskrift fra flere husstande på klagen, for at den kan videresendes til retslig behandling, ligesom klagere skal være indstillet på evt. at møde frem og afgive vidneforklaring i Beboerklagenævnet/Boligretten. 

Klager kan også sendes direkte til Lejerbos Regionskontor, Hvidovrevej 348, 2650 Hvidovre. 

Klager vedrørende ejendommen rettes til varmemesteren. 

Dette var så den officielle ”forretningsgang” vedrørende klager.
Vores holdning er mere til ”at række hånden frem” - utroligt så langt den kan nå, og hvis man samtidig ledsager den fremstrakte hånd med et smil og en undskyldning, plejer det at løse problemerne.
Dette gælder naturligvis både for den der klager, og den der modtager klagen. 

Hvis dette mod forventning ikke løser problemet, så trækker vi op i livremmen, tager boksehandskerne på - og overdrager sagen til Lejerbo.