Mmmm..... cookies...

Varmemesteren

Varmemesteren er din nærmeste kontaktperson i stort set alle henseender, og han har ansvaret for ejendommens daglige drift.
Varmemesteren er boligafdelingens ledende ejendomsfunktionær, og han planlægger selv udførelsen af de arbejdsopgaver, som afdelingen har behov for at få udført. 
Varmemesteren skal sørge for, at varmeanlægget fungerer tilfredsstillende. Han skal tage hånd om vores dagrenovation, herunder storskrald og affald fra områderne, som han også skal sørge for bliver vedligeholdt.
Kælderrum, fællesrum, cykelkældre og lignende fælles områder skal jævnligt rengøres med fejning og løbende udskiftning af elpærer. Varmemesteren skal rekvirerer håndværkere til reparationer og påse, at arbejdet bliver udført bedst og billigst muligt. Han skal tjekke lejlighederne ved ind- og udflytning samt byde nye lejere velkommen og fortælle om afdelingen.

Varmemesteren deltager, hvis afdelingsbestyrelsen eller han selv ønsker det, i dennes møder. Det er af afgørende betydning både for varmemesterens arbejdsmiljø og arbejdsglæde og for beboernes trivsel i det daglige, at der hersker et godt og tillidsfuldt forhold mellem varmemesteren, afdelingsbestyrelsen og beboerne imellem.

Varmemesteren er således den person, som bestyrelsen læner sig op af, når den har behov for gode råd vedrørende ejendommen og den person, som beboerne i det daglige kan henvende sig til med alskens problemer og andre ting af betydning for deres daglige trivsel.

Da varmemesteren således er en travl mand bør alle henvendelser kun ske i kontortiden.

Hvis dette ikke er muligt, kan der lægges en besked i hans postkasse, eller der kan indtales en besked på telefonsvareren.

Ejendomskontoret & varmemesteren 
Jesper Jespersen

Træffes telefonisk, personligt og skriftligt:

Hverdage: kl. 11:00 – 11:30 
     
Udenfor træffetid kan der lægges besked på telefonsvareren eller i postkassen
for enden af gangen ved vaskeriet.

Kontor:                                 Varmemester Jesper Jespersen 
  Kældergangen ved vaskeriet
  Platanvej 29 
  1810 Frederiksberg C
E-mail:                                 afdeling.253-0@net.lejerbo.dk
Telefon:                                33 31 90 27